Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama

Tempat Menarik di Malaysia

Kebudayaan di Malaysia

di Malaysia

Kesenian di Malaysia

Institut Perguruan Ipoh

DEDIKASI ASAS KEMAJUAN

Kebudayaan di malaysia

Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup sesuatu masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkahlaku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran.

Adat Perkahwinan

Upacara perkawinan selalu mendapat perhatian perhatianpenuh oleh masyarakat Malaysia…..

Text Box: http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=720

Permainan Tradisional

Congkak, merupakan jenis permainan anjung. Tujuan permainan ialah mengumpul dan giliran menapak akhir

Perayaan

Hari Raya merupakan perayaan bagi masyarakat Melayu dan penganut agama Islam….

Busana

Budaya Minangkabau teserlah pada busana indah Negeri Sembilan…..

Text Box: http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php? bahan=viewbudaya.php?id=734
Text Box: http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=727
Text Box: http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=69