Make your own free website on Tripod.com

LAMAN SESAWANG INTERAKTIF

Your business tag line here.

Penggandaan

 

1. Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.

 

2. Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu

 

                                             i.            Gandaan penuh

                                           ii.            Gandaan separa

                                          iii.            Gandaan berentak

                                          iv.            Gandaan makna

 

3.       Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu

 

                                                   i.                  penggandaan penuh

                                                 ii.                  penggandaan berentak

                                                iii.                  pengandaan separa.

 

RUJUKAN TAMBAHAN